Volum de sapatura in AutoCAD

Cut and fill volume 1.4

Cut and fill volume (denumit anterior LT_SCALE) adauga noi comenzi in AutoCAD sau BricsCAD, utile pentru desenatori si proiectanti:

  • VOL: calculeaza volumul de umplutura si sapatura dintre proiect si teren,
  • DTH: creaza stiluri noi de hasura dintr-un DWG,
  • P3D: creaza axele si suprafata 3D a unui drum, plecand de la POLYLINE 2D,
  • LSC: multiplica cu un numar scarile LINETYPE pentru entitatiile selectate,
  • HSC: multiplica cu un numar scarile hasurilor entitatiilor HATCH selectate,
  • PSC: ajusteaza scara pentru entitatiile LINE avand ‘Linetype’=POARTA*’,
  • KMP: scrie kilometrajul in entitati BLOCK inserate pe o POLYLINE,
  • YTE: modifica un TEXT reprezentand Y-ul unor puncte, relativ la o origine,
  • XTE: modifica un TEXT reprezentand X-ul unor puncte, relativ la X=0 din UCS curent,
  • PTE: insereaza elevatia si panta pe o POLYLINE.

Cerinte: AUTOCAD cel putin 2010 sau BricsCAD cel putin V14.

Video cu 7 dintre comenzi
Video cu comanda P3D
Video cu comanda VOL (volume)

Cumparati Cut and fill volume   Download trial version

VOL

VOL calculeaza volumele de umplutura si sapatura dintre suprafetele proiectului si ale terenului. Suprafetele trebuie sa fie entitati 3DFACE sau 3DMESH (create cu variabila MESHTYPE 0), avand culori diferite intre proiect si teren.
Volumele se vor calcula prin intersectia cu drepte verticale a celor 2 suprafete.
Mai intai se va introduce incrementul de calcul “Volume increment”, care reprezinta pasul pe X si pe Y al dreptelor verticale.
Se selecteaza apoi setul de entitati ale proiectului. Utilizatorul va selectata o entitate, toate entitatiile avand culoarea acesteia fiind automat selectate. Se poate apoi selecta o alta entitate, de alta culoare. Terminarea selectiei se face apasand ENTER.
Se selecteaza apoi setul de entitati ale terenului, intr-un mod asemanator cu selectia proiectului.
Se vor calcula si afisa apoi volumele de umplutura si sapatura, precum si inaltimile maxime de umplutura si sapatura.
Se mai deseneaza segmentele de dreapta verticale dintre suprafete.

Calcul online de volume de sapatura si umplutura, pe baza datelor topografice si a desenelor constructiei!
Vedeti aici un clip video pentru comanda VOL!

DTH

DTH creaza stiluri de hasura dintr-un DWG.
Se vor interpreta entitati de tip Polyline, Arc, Circle si Spline.
Mai intai, programul va exploda blocurile existente din DWG si va imbina entitatiile Line in Polyline. Apoi utlizatorul va introduce o distanta care reprezinta lungimea segmentelor prin care se aproximeaza entitatiile Arc, Circle si Spline, precum si arcele si segmentele inclinate din Polyline.
Se vor selecta in continuare entitatiile din care se doreste crearea unui stil de hasura. Entitatiile selectate se sterg automat si se inlocuiesc cu entitati Polyline.
Comanda DTH are si aceasta utilitate importanta (inexistenta in AutoCAD), de a imparti entitati Polyline, Arc, Circle si Spline, in segmente egale.
Se va crea automat un nou stil de hasura intr-un fisier de extensie PAT.

Conversie DWG in stil de hasura

P3D

Genereaza axul 3D, marginile si suprafata unui drum, plecand de la POLYLINE 2D dintr-un DWG.
Se vor indica:
– scara pe X a profilului longitudinal,
– scara pe Y a profilului longitudinal,
– un punct relativ la care se va calcula in continuare Y-ul varfurilor POLYLINE a profilului longitudinal,
– o entitate TEXT reprezentand valoarea coordonatei Y a punctului origine indicat anterior,
– un POLYLINE reprezentand profilul longitudinal al axului drumului,
– un POLYLINE reprezentand axul drumului in plan,
– distanta ax-margine stanga a drumului,
– distanta ax-margine dreapta a drumului.
Optional, se pot crea 3 fisiere de intrare, avand acelasi nume cu cel al fisierui DWG, pentru pantele transversale si supralargirile pe stanga si pe dreapta.
Se vor genera trei POLYLINE 3D corespunzatoare axului drumului si marginilor stanga si dreapta. De asemenea, se genereaza entitati 3DFACE care reprezinta suprafata drumului si sunt scrise cateva texte: distanta cumulata, coordonatele Z pe ax, distantele fața de margini si pantele transversale.
Vedeti un video clip cu comanda P3D!

LSC

Multiplica cu un numar indicat de catre utilizator, scarile LINETYPE (tipului de linie) pentru entitatiile selectate. Este utila atunci cand nu doriti sa modificati scarile LINETYPE pentru toate entitatiile din desen (cu comanda AutoCAD LTSCALE), ci doriti o modificare numai pentru cateva entitati.
Vedeti un clip video cu LSC si HSC!

HSC

Multiplica cu un numar indicat de catre utilizator, scarile hasurilor entitatiilor HATCH, din set-ul de entitati selectat.

PSC

Ajusteaza scara entitatiilor LINE selectate, care au LINETYPE cu SHAPE.
Scara va avea o valoare egala cu lungimea entitatii LINE!
Comanda este utila atunci cand aveti LINETYPE cu SHAPE (spre exemplu simbol de fereastra sau usa) si doriti ca SHAPE sa acopere toata lungimea LINE.

KMP

KMP va actualiza kilometrajele aflate sub forma de atribute, in entitati BLOCK inserate pe un POLYLINE sau LWPOLYLINE.
Intai se va selecta un POLYLINE sau LWPOLYLINE. Apoi se va selecta un BLOCK initial ce va trebui sa aiba atributele KM si M. Valoarea din KM va fi partea in kilometri din kilometrul initial, iar valoarea din M va fi partea in metri.
Comanda KMP va cauta BLOCK-urile care sunt inserate pe POLYLINE-le selectat si care au atribute KM si M. Atributele acestora vor fi completate cu kilometrajul, conform distantei pe POLYLINE dintre punctul de insertie al BLOCK-ului initial si punctul de insertie al BLOCK-ului curent.
Comanda este utila atunci cand aveti multe BLOCK-uri care identifica podete, guri de canal, etc., pentru care aveti de introdus kilometrajul fata de un kilometru initial.

YTE

Cu YTE modificati coordonata Y inscrisa intr-o entitate TEXT, in functie de coordonata Y a unui punct indicat si fata de un Y initial.
Mai intai veti indica scara pe Y a desenului.
Apoi veti indica un punct relativ la care se va corecta in continuare Y-ul punctelor indicate.
Se va selecta apoi o entitate TEXT reprezentand valoarea (din teren) coordonatei Y a punctului origine indicat anterior.
Se mai indica numarul de zecimale pentru valoarea Y care se va inscrie in continuare.
Apoi, in mod repetat, se va indica cate un punct (eventual cu optiuni OSNAP) si se va selecta o entitate TEXT. TEXT-ul se va modifica automat astfel incat sa reprezinte coordonata Y a punctului indicat, relativa la punctul origine si conform scarii pe Y. Inainte de a da comanda YTE, introduceti entitati TEXT langa punctele din desen pentru care doriti sa introduceti valoarea Y!
Comanda este utila pentru a ajusta valorile Y fata de un punct origine, de exemplu din desene ce reprezinta sectiuni sau din profile longitudinale.

XTE

Cu XTE modificati in mod repetat entitati TEXT ce reprezinta coordonata X a unui punct indicat.
Mai intai veti indica scara pe X a desenului.
Se mai indica numarul de zecimale pentru valoarea X care se va inscrie in continuare.
Apoi, in mod repetat, se va indica cate un punct si o entitate TEXT. Entitatea TEXT se va modifica la valoarea coordonatei X a punctului, relativ la originea UCS-ului curent.
Un exemplu unde puteti folosi comanda este randul de distante cumulate dintr-un profil longitudinal. In acest caz schimbati in prealabil UCS-ul, in primul punct fata de care se aduna distantele.

PTE

PTE inscrie elevatia Y si panta segmentelor dintre varfurile unui POLYLINE sau LWPOLYLINE selectat.
Se vor indica:
– scara pe X a desenului,
– scara pe Y a desenului,
– un punct relativ la care se va calcula in continuare Y-ul varfurilor POLYLINE,
– o entitate TEXT reprezentand valoarea coordonatei Y a punctului origine indicat anterior,
– deplasarea pe X a TEXT-ului cu triunghi care se va introduce automat in varfuri,
– numarul de zecimale al TEXT-elor Y,
– numarul de zecimale la panta segmentelor,
– pozitia triunghiurilor, deasupra POLYLINE sau dedesupt,
– in mod repetat se vor selecta entitati POLYLINE sau LWPOLYLINE.
In varfurile POLYLINE se va insera cate un triunghi cu valoarea sa Y, iar intre varfuri se va inscrie panta si sensul de curgere. Vedeti aici un video cu comanda PTE!
Un exemplu de utilizare este un POLYLINE introdus intr-un profil longitudinal, reprezentand linia fundului de sant. Cota POLYLINE poate rezulta din sectiuni transversale.
Comanda PTE va inscrie automat in desen cotele si pantele.

Exemple Cut and fill volume: